تغییر ظرفیت قراردادی

در صورت تغییر میزان مصرف در کاربری های غیرمسکونی، از این درخواست استفاده می شود.

پیگیری درخواست

مشترک گرامی تکمیل موارد ستاره دار جهت پیگیری درخواست الزامی می باشد.

اطلاعات عمومی:*      *   

*   

تلفن      تلفن همراه   *         

کاربری فعلی: *  مسکونی تجاری تجاری اداری فضای سبز عمومی سایر

مدارک: کپی کارت ملی

فتوکپی کارت ملی: *   

نامه درخواست ظرفیت جدید در سربرگ: *      
فرمت تصویر باید jpg و حجم تا 2 مگابایت باشد.


شماره پرونده *      پلاک ثبتی ملک *      

تعداد واحد غیرمسکونی    *   کاربر گرامی، اطلاعات خصوصی شما نزد شرکت آب و فاضلاب استان قم محفوظ می باشد.