تغییر واحد مسکونی

این درخواست جهت کاهش مبلغ قبض و یکسان سازی تعداد واحدهای موجود با قبض آبها می باشد.

پیگیری درخواست

مشترک گرامی تکمیل موارد ستاره دار جهت پیگیری درخواست الزامی می باشد.


اطلاعات خود اظهاری مشترک:مشخصات متقاضی:

اینجانب *       مالک مستاجر وکیل انشعاب پرونده شماره *      

می باشم و درخواست واحد شمار ملک خود را دارم. تلفن ثابت      تلفن همراه   *   

   

مشخصات ملک:

ملکی به شماره ثبتی *      واقع در آدرس *   


دارای پروانه ساختمان به شماره      یا پایان کار به شماره   


که کپی برابر اصل آن ضمیمه همین فرم است.


کاربری فعلی: *  مسکونی  مسکونی تجاری  تجاری  سایر 


دارای *      طبقه و      واحد مسکونی و      واحد تجاری در مشاغل   


دارای پلاک مادر به شماره پرونده        لوله کشی مجزا    دارد  ندارد


تصویر پروانه یا پایان کار:       فرمت تصویر باید jpg و حجم تا 2 مگابایت باشد.


تصویر شناسنامه یا کارت ملی مشترک: *       فرمت تصویر باید jpg و حجم تا 2 مگابایت باشد.


   اینجانب *      با اطلاع کامل از آئین نامه عملیاتی و سایر دستورالعمل های شرکت و قوانین موضوعه و همچنین امعان نظر به ماده 10 قانون مدنی ، فرم فوق را با صداقت تکمیل نموده و چنانچه بعدا خلاف آن ثابت شود شرکت مجاز به قطع انشعاب فوق بوده و وصل مجدد آن منوط به تسویه حساب بر اساس تعرفه جاری مورد عمل (به قیمت روز) می باشد و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نمایم.

کاربر گرامی در صورتیکه پروانه یا پایان کار خود را به همراه فرم فوق ارسال نفرمایید برای بررسی درخواست شما از ملک مذکور بازدید به عمل می آید.کاربر گرامی، اطلاعات خصوصی شما نزد شرکت آب و فاضلاب استان قم محفوظ می باشد.