تفکیک کنتور

این درخواست جهت املاکی است که درخواست واحدشمار داده اند وجهت هر یک از واحدها بصورت جداگانه کنتور می خواهند. درضمن باید هر واحد بصورت مجزا لوله کشی شده باشد.

پیگیری درخواست

مشترک گرامی تکمیل موارد ستاره دار جهت پیگیری درخواست الزامی می باشد.

اطلاعات عمومی:*      *   

*   

تلفن      تلفن همراه   *         

کاربری فعلی: *  مسکونی   مسکونی تجاری تجاری اداری فضای سبز عمومی سایر

مدارک: کپی شناسنامه یا کارت ملی

فتوکپی شناسنامه یا کارت ملی: *      
فرمت تصویر باید jpg و حجم تا 2 مگابایت باشد.


شماره پرونده *      پلاک ثبتی ملک *      شماره پروانه   *   

تعداد واحد مسکونی    *   تعداد واحد تجاری    *   

تعداد طبقه   *   کنتور فرعی جهت طبقه   *      سایر   

مدارک: فتوکپی سند صفحه اول - سند نقد و انتقال - فتوکپی پروانه ساخت

فتوکپی سند: *      
فرمت تصویر باید jpg و حجم تا 2 مگابایت باشد.


صفحه اول نقل و انتقال: *      
فرمت تصویر باید jpg و حجم تا 2 مگابایت باشد.


فتوکپی پروانه: *      
فرمت تصویر باید jpg و حجم تا 2 مگابایت باشد.
کاربر گرامی، اطلاعات خصوصی شما نزد شرکت آب و فاضلاب استان قم محفوظ می باشد.