تعویض کنتور


پیگیری تعویض کنتور / خرابی کنتور

مشترک گرامی تکمیل موارد ستاره دار جهت پیگیری درخواست الزامی می باشد.

اطلاعات عمومی:*      *   

*   

تلفن      تلفن همراه   *         

کاربری فعلی: *  مسکونی   مسکونی تجاری تجاری اداری فضای سبز عمومی سایر

مدارک: کپی شناسنامه یا کارت ملی

فتوکپی شناسنامه یا کارت ملی: *      
فرمت تصویر باید jpg و حجم تا 2 مگابایت باشد.

شماره پرونده *      قطر کنتور       دوره قرائت *   

مبلغ آخرین قبض پرداختی *   

تاریخ آخرین پرداخت   *      تاریخ را به صورت YYYY/MM/DD وارد کنید مانند 1389/10/1

تذکر: مشترک گرامی در صورتی که کنتور شما پس از تست سالم تشخیص داده شود، هزینه تست انجام شده در قبض بهاء آتی منظور خواهد شد.

تذکر: مشترک گرامی لطفا بعد از پرداخت آخرین قبض نسبت به ورود اطلاعات خرابی کنتور اقدام نمایید.کاربر گرامی، اطلاعات خصوصی شما نزد شرکت آب و فاضلاب استان قم محفوظ می باشد.