پیشنهاد دهندگان گرامی: ضمن تشكر از بذل توجه شما به خدمات این شركت، می توانید نتیجه پیشنهادات خود را از دبیرخانه کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات به شماره تلفن 32853262 025 پیگیری نمایید. لازم به ذکر می باشد که در صورت تصویب پیشنهاد در کمیته پیشنهادات شرکت از پیشنهاد دهنده با اهداء هدایایی نفیس (نقدی یا غیر نقدی) قدردانی خواهد شد. لذا تکمیل اطلاعات درخواستی جهت انجام اقدامات بعدی الزامی می باشد.


ثبت پیشنهاد


جهت ارسال آثار مربوط به جشتواره مشارکت مردمی استفاده بهینه آب شهری اینجا کلیک کنید

مشترک گرامی تکمیل موارد ستاره دار جهت پیگیری درخواست الزامی می باشد.

مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد دهنده


زمینه پیشنهاد ارایه شده:ساعتبرآورد هزینه های اجرایی پیشنهادبرآورد درآمد اقتصادی پیشنهادبرآورد صرفه جویی/ سود پیشنهاد
روزانه
ماهانه
سالانهکاربر گرامی، اطلاعات خصوصی شما نزد شرکت آب و فاضلاب استان قم محفوظ می باشد.