آزمایش کنتور


مشترک گرامی تکمیل موارد ستاره دار جهت پیگیری درخواست الزامی می باشد.

مشترک گرامی در صورتی که نسبت به کارکرد کنتور خود معترض می باشید، جهت درخواست تست کنتور از این فرم استفاده نمایید.
کاربر گرامی، اطلاعات خصوصی شما نزد شرکت آب و فاضلاب استان قم محفوظ می باشد.


در صورتی که کنتور پس از تست سالم تشخیص داده شد، هزینه تست انجام شده در قبض بهاء آتی منظور خواهد شد.