اعلام کارکرد کنتور


مشترک گرامی تکمیل موارد ستاره دار جهت پیگیری درخواست الزامی می باشد.

 کد شناسایی روی قبض آب درج شده است.کاربر گرامی، اطلاعات خصوصی شما نزد شرکت آب و فاضلاب استان قم محفوظ می باشد.