تغییر مشخصات

این درخواست جهت مالکینی است که قبض ملک به نام ایشان نمی باشد یا قصد تغییر هر گونه اطلاعات دیگر در پرونده خود را داشته باشند.

پیگیری درخواست

مشترک گرامی تکمیل موارد ستاره دار جهت پیگیری درخواست الزامی می باشد.

اطلاعات عمومی:*      *   

*   

تلفن      تلفن همراه   *         

کاربری فعلی: *  مسکونی   مسکونی تجاری تجاری اداری فضای سبز عمومی سایر

مدارک: کپی کارت ملی

فتوکپی کارت ملی: *      
فرمت تصویر باید jpg و حجم تا 2 مگابایت باشد.


شماره پرونده *      پلاک ثبتی ملک *      

تعداد طبقه *      تعداد واحد مسکونی    *      تعداد واحد تجاری    *   

مدارک: فتوکپی شناسنامه - فتوکپی سند یا قولنامه بنگاهی یا وکالتنامه

فتوکپی شناسنامه: *      
فرمت تصویر باید jpg و حجم تا 2 مگابایت باشد.


فتوکپی سند یا قولنامه بنگاهی یا وکالتنامه: *      
فرمت تصویر باید jpg و حجم تا 2 مگابایت باشد.
کاربر گرامی، اطلاعات خصوصی شما نزد شرکت آب و فاضلاب استان قم محفوظ می باشد.