خرید 1000 متر کابل 50 * 3 و 200 متر کابل 70 * 3 - 98/400/1041

خرید 1000 متر کابل 50 * 3 و 200 متر کابل 70 * 3 - 98/400/1041
۱۳۹۸/۱/۲۶
۱۳۹۸/۱/۲۶
۱۳۹۸/۲/۵

برای دریافت اسناد باید وارد سیستم شوید. برای ورود از صفحه ورود و در صورتی که ثبت نام نکرده اید از صفحه ثبت نام استفاده کنید.

نسخه چاپ  |  دریافت PDF  |  آخرین تغییر: ۱۳۹۸/۱/۲۷  |  تعداد بازدید: ۴۶  |  کاربر: ابراهیم رشیدی امور قراردادها